Leif Liljebrunn

Har lång erfarenhet som VD eller vVD i ett antal olika branscher, i både i börs- och privatägda bolag. Jag har startat ett flertal bolag, kapitaliserat och börsnoterat dem, samt skapat lönsam tillväxt. Parallellt har jag arbetat som styrelseledamot och styrelseordförande i både Sverige och internationellt.
Efter 12 år som börs-VD arbetar jag idag som rådgivare till Private Equity bolag, som Merger & Acquisition specialist, rådgivare till bolagsledning, samt som styrelseledamot och styrelseordförande i bland annat mjukvaru- och konsultbolag.
Privat och genom mitt bolag Balzac Invest AB investerar jag gärna i techbolag under tillväxt och i människor och projekt som jag tror på