Vårt koncept


Stor risk att detta kan vara det mest prisvärda och trevligaste
nätverket som finns – Vi har i dag två nätverk i gång med hästarna
Yuvaraj och Koinon Madness. Respektive nätverk har del i sin hästs
eventuella framgång. Utöver det har man olika förmåner och trevliga
sammankomster. 

Dessutom kan man via denna hemsida komma i
kontakt med båda nätverkens medlemmar.