BP KONSULT - BRUNO PETERSSON

”Arbetar med etablering av fastigheter inom samhällssektorn där Hemsö Fastigheter är landets största privata ägare av samhällsfastigheter.  För min egen del innebär det att jag fokuserar på äldreboenden, skolor och förskolor och nyetableringar av dessa segment runt om i landet. Hemsö äger och förvaltar idag över 190 äldreboenden i Sverige, Tyskland och Finland som exempel och lokalt äger vi tre äldreboenden i Halmstad, Frennarp, Slottsparken och det nybyggda i Fyllinge”