Hyrtab - Fredrik Landen

Hyrtab grundades 1998 och är en stark Halländsk aktör inom området maskinuthyrning. Hyrtab är marknadsledande i Halmstad, och har en stark position i Falkenberg och under 2021 öppnar en ny depå i Varberg. Hyrtab är dessutom det enda bolaget på orterna som fortfarande ägs och drivs lokalt. Utöver detta äger också Hyrtab Holding systerbolaget HYRIN med depåer i Laholm, Ängelholm, Markaryd, Helsingborg, Landskrona samt Malmö. HYRIN och Hyrtab drivs helt separat och bägge bolagen har bland annat egna säljkårer samt ledning. Dock har vi ett starkt dagligt samarbete som ger oss rejäla muskler på marknaden. Tillsammans omsätter bägge bolagen ca 130 mkr.