Mattias Åkesson - Svenska Arbetsmiljögruppen i Väst AB

Svenska arbetsmiljögruppen i Väst AB är ett företag med hög servicekänsla med ambition att alltid överträffa kundens förväntningar.
Vid leverans av våra tjänster utvecklar vi tillsammans med kunden bla, ledningssystem, arbetsmiljörutiner, brandskyddsrutiner, och produktion av säkra livsmedel.
Vår utbildningar får alltid toppbetyg vid utvärderingarna. Vi kör både öppna och företagsanpassade utbildningar.
 
Våra KMA samordnare har gedigen erfarenhet och kan var ett stöd vid ledningsgruppsmöten, revisioner, inspektioner, avvikelser och myndighetskontakter.  
Våra kunder finns i alla typer av verksamheter och branscher, inget företag är för litet eller för stort för oss.
 
Några av våra tjänster:
Kvalité & Miljöledningssystem, ISO9001, ISO14001,ISO4500, Internrevisioner.
Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Hygien och Livsmedelssäkerhet, IP Sigill-IP Livsmedel, FSSC22000, IFS Food, IFS Broker
Förebyggande skadedjursskydd och Riskanalyser
Öppna och Företagsanpassade utbildningar mm.
 
Några av våra utbildningar svenska arbetsmiljögruppen i väst AB
Ställningsutbildning (-9meter) 1 dag
Mobil plattform/lift, ½ dag
Säkra lyft, ½ dag
Fallskyddsutbildning, ½ dag
Lift, ½ dag
BAM 1 dag
BAM 2 dagar
BAM 3 dagar
Arbetsmiljöansvar för chefer, 1 dag
Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och BAS U, 1 dag
Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA), 1 dag
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 1 dag
Heta Arbeten/Brandfarliga arbeten, 1 dag
Utrymningsövning inkl rapport, ½ dag
 
Kortare utbildningar,
Förstahjälpen, 3 tim
HLR, max 15 deltagare/grupp 3 tim
Motivation SAM 3 tim
Vibrationsutb 2 tim
 
 
Vill ni veta mer om någon av de ovanstående punkterna? Bara hör av er.
 
Kontakta:
Mattias Åkesson 070-8459440, mattias@samg.se
Carl Lindblom 070-8459440, calle.lindblom@samg.se
Växel 033-146000, info@svenskaarbetsmiljogruppen.se