MårtenssonLindblom Konsult AB , Carl Lindblom

MårtenssonLindblom Konsult AB är ett familjeägt bolag som drivs av Carl Lindblom & Lisa Mårtensson.

Affärsidén är att stötta företag i kontakt med myndigheter och myndighetspersoner gällande tillstånd och lov.
Vi är drivande i processen med tex bygglov, alkoholtillstånd, registrering av verksamheter mm. Det hakar ibland upp sig och där kan vi vara motorn för snabbare hantering.

En av våra styrkor är kunskapen om att producera säkra livsmedel, vara en expert gällande flöde vid om eller nybyggnation av livsmedelslokaler. Vi tillhandahåller även personalutbildningar inom livsmedelssäkerhet.

Vi stöttar även företag i det förebyggande arbetet med att förhindra skadedjursangrepp. Vi utför riskanalyser, inspektioner och utformar ett säkerhetssystem.

I samarbete med Svenska Arbetsmiljögruppen i Väst AB tillhanda håller vi även stöd vid arbete med Miljö & kvalitet ledningssystem(ISO), systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM), Systematiskt brandskyddsarbete(SBA) och livsmedelssäkerhet(IP, FSSC 22000, IFS Brooker)